Merivoimien pääesikunta

Merivoimien pääesikunta, Heikkilän kasarmi, Turku
IV-konehuoneet, aliurakointi, rakennustekniset työt ja rivipeltikatot